Dis-Dur-7

Akkord Dis-Dur-7
Name Dur Septakkord
Symbole maj7, M7
Töne ais’ g’ d’ dis
Intervall 1-3-5-7
Tonika Dis G Ais D

Dis-Dur-7 abspielen

Dis-Dur-7 Griffbild

Dis-Dur-7 Griffbild

Dis-Dur-7 Tabulatur

e |---------|
B |---11----|
G |---12----|
D |---12----|
A |---------|
E |---11----|

Weitere Dur-7 Akkorde