Gitarren und Bässe bei Thomann

Gis7 Akkord

0
4
5
6
7
8
e
1
B
G
2
D
A
3
E
1

Gis7

Akkord Gis7
Name Dominant Septakkord
Symbole 7
Töne gis’ dis’ c’ fis dis Gis
Intervall 1-3-5-b7
Tonika Gis C Dis Fis

Gis7 abspielen

Gis7 Griffbild

Gis7 Griffbild

Gis7 Tabulatur

E |----4----|
A |----6----|
D |----4----|
G |----5----|
B |----4----|
e |----4----|

Weitere 7 Akkorde