Cis-Dur-9

Akkord Cis-Dur-9
Name Dur Septnonakkord
Symbole maj9, M9, maj7(9)
Töne c’’ gis’ dis’ c’ f cis
Intervall 1-3-5-7-9
Tonika Cis F Gis C Dis

Cis-Dur-9 abspielen

Cis-Dur-9 Griffbild

Cis-Dur-9 Griffbild

Cis-Dur-9 Tabulatur

e |----8----|
B |----9----|
G |----8----|
D |---10----|
A |----8----|
E |----9----|

Weitere Dur-9 Akkorde