E-Dur-9

Akkord E-Dur-9
Name Dur Septnonakkord
Symbole maj9, M9, maj7(9)
Töne dis’’ b’ fis’ dis’ gis e
Intervall 1-3-5-7-9
Tonika E Gis B Dis Fis

E-Dur-9 abspielen

E-Dur-9 Griffbild

E-Dur-9 Griffbild

E-Dur-9 Tabulatur

e |---11----|
B |---12----|
G |---11----|
D |---13----|
A |---11----|
E |---12----|

Weitere Dur-9 Akkorde