E-Dur-9

Akkord E-Dur-9
Name Dur Septnonakkord
Symbole maj9, M9, maj7(9)
Töne gis’ fis’ b fis dis E
Intervall 1-3-5-7-9
Tonika E Gis B Dis Fis

E-Dur-9 abspielen

E-Dur-9 Griffbild

E-Dur-9 Griffbild

E-Dur-9 Tabulatur

e |----4----|
B |----7----|
G |----4----|
D |----4----|
A |----6----|
E |----0----|

Weitere Dur-9 Akkorde