Gis-Dur-6

Akkord Gis-Dur-6
Name Dur Sextakkord
Symbole 6, M6, maj6, add6
Töne f’ c’ gis dis c F
Intervall 1-3-5-6
Tonika Gis C Dis F

Gis-Dur-6 abspielen

Gis-Dur-6 Griffbild

Gis-Dur-6 Griffbild

Gis-Dur-6 Tabulatur

e |----1----|
B |----1----|
G |----1----|
D |----1----|
A |----3----|
E |----1----|

Weitere Dur-6 Akkorde