Gis-Dur-6

Akkord Gis-Dur-6
Name Dur Sextakkord
Symbole 6, M6, maj6, add6
Töne c’’ f’ dis’ gis
Intervall 1-3-5-6
Tonika Gis C Dis F

Gis-Dur-6 abspielen

Gis-Dur-6 Griffbild

Gis-Dur-6 Griffbild

Gis-Dur-6 Tabulatur

e |----8----|
B |----6----|
G |----8----|
D |----6----|
A |---------|
E |---------|

Weitere Dur-6 Akkorde