Gitarren und Bässe bei Thomann

Gis5 Akkord

0
4
5
6
7
8
e
B
G
D
A
3
E
1

Gis5

Akkord Gis5
Name Terzloser Dreiklang (Powerchord)
Symbole 5
Töne dis Gis
Intervall 1-5
Tonika Gis Dis

Gis5 abspielen

Gis5 Griffbild

Gis5 Griffbild

Gis5 Tabulatur

E |----4----|
A |----6----|
D |---------|
G |---------|
B |---------|
e |---------|

Weitere 5 Akkorde