Gitarren und Bässe bei Thomann

Gis5 Akkord

0
10
11
12
13
14
15
e
B
G
D
A
E

Gis5

Akkord Gis5
Name Terzloser Dreiklang (Powerchord)
Symbole 5
Töne gis’ dis’
Intervall 1-5
Tonika Gis Dis

Gis5 abspielen

Gis5 Griffbild

Gis5 Griffbild

Gis5 Tabulatur

E |---------|
A |---------|
D |---13----|
G |---13----|
B |---------|
e |---------|

Weitere 5 Akkorde