Dis9

Akkord Dis9
Name Dominant Septnonakkord
Symbole 9
Töne ais’ f’ cis’ g dis
Intervall 1-3-5-b7-9
Tonika Dis G Ais Cis F

Dis9 abspielen

Dis9 Griffbild

Dis9 Griffbild

Dis9 Tabulatur

e |---------|
B |---11----|
G |---10----|
D |---11----|
A |---10----|
E |---11----|

Weitere 9 Akkorde