Gitarren und Bässe bei Thomann

Fis9 Akkord

0
1
2
3
4
5
e
B
G
D
A
E

Fis9

Akkord Fis9
Name Dominant Septnonakkord
Symbole 9
Töne Cis gis e Ais Fis
Intervall 1-3-5-b7-9
Tonika Fis Ais Cis E Gis

Fis9 abspielen

Fis9 Griffbild

Fis9 Griffbild

Fis9 Tabulatur

E |----2----|
A |----1----|
D |----2----|
G |----1----|
B |----2----|
e |---------|

Weitere 9 Akkorde