Gitarren und Bässe bei Thomann

Gis9 Akkord

0
1
2
3
4
5
e
B
G
D
A
E

Gis9

Akkord Gis9
Name Dominant Septnonakkord
Symbole 9
Töne dis’ ais fis c Gis
Intervall 1-3-5-b7-9
Tonika Gis C Dis Fis Ais

Gis9 abspielen

Gis9 Griffbild

Gis9 Griffbild

Gis9 Tabulatur

E |----4----|
A |----3----|
D |----4----|
G |----3----|
B |----4----|
e |---------|

Weitere 9 Akkorde