Dis7

Akkord Dis7
Name Dominant Septakkord
Symbole 7
Töne ais’ Cis g g dis
Intervall 1-3-5-b7
Tonika Dis G Ais Cis

Dis7 abspielen

Dis7 Griffbild

Dis7 Griffbild

Dis7 Tabulatur

e |----6----|
B |----2----|
G |----0----|
D |----5----|
A |----6----|
E |---------|

Weitere 7 Akkorde