Dis7

Akkord Dis7
Name Dominant Septakkord
Symbole 7
Töne g’’ cis’’ ais’ dis’
Intervall 1-3-5-b7
Tonika Dis G Ais Cis

Dis7 abspielen

Dis7 Griffbild

Dis7 Griffbild

Dis7 Tabulatur

e |---15----|
B |---14----|
G |---15----|
D |---13----|
A |---------|
E |---------|

Weitere 7 Akkorde