Dis7

Akkord Dis7
Name Dominant Septakkord
Symbole 7
Töne ais’ g’ cis’ dis
Intervall 1-3-5-b7
Tonika Dis G Ais Cis

Dis7 abspielen

Dis7 Griffbild

Dis7 Griffbild

Dis7 Tabulatur

e |---------|
B |---11----|
G |---12----|
D |---11----|
A |---------|
E |---11----|

Weitere 7 Akkorde