Dis7

Akkord Dis7
Name Dominant Septakkord
Symbole 7
Töne g’ Cis ais dis
Intervall 1-3-5-b7
Tonika Dis G Ais Cis

Dis7 abspielen

Dis7 Griffbild

Dis7 Griffbild

Dis7 Tabulatur

e |----3----|
B |----2----|
G |----3----|
D |----1----|
A |---------|
E |---------|

Weitere 7 Akkorde