Dis7

Akkord Dis7
Name Dominant Septakkord
Symbole 7
Töne cis’’ g’ dis’
Intervall 1-3-5-b7
Tonika Dis G Ais Cis

Dis7 abspielen

Dis7 Griffbild

Dis7 Griffbild

Dis7 Tabulatur

e |----9----|
B |----8----|
G |----8----|
D |---------|
A |---------|
E |---------|

Weitere 7 Akkorde